Parody video games!

posted on 13 Jan 2014 23:33 by becassine
ลองจับเกมเก่าๆมาวาดล้อเลียนดูค่ะ
(รูปใหญ่ คลิกที่รูปได้เลยนะคะ)

-Mario-
 
 
Zelda
 
Contra
 
 
ภาพเต็มๆของสองสาว
 

หมดพลังอู้แล้วค่ะ
ไปปั่นงานต่อล่ะ โกโก Q>-<